Regulamin obiektu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 10:00 ostatniego dnia wykupionego pobytu.
 2. Zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są u właścicieli obiektu pod nr. +48 18 267 71 83 lub +48 514 358 375
 3. Zadatek za pobyt wpłacany jest na konto bankowe reszta opłat dokonywana jest u właścicielki obiektu Willa Papierzówka. Informacje odnoście numeru konta i wysokości zadatku przekazane zostają to potwierdzeniu rezerwacji.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Gości z przyczyn niezależnych od Willi Papierzówka, pieniądze za pobyt nie są zwracane.
 5. Całodobowo na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które opłaciły koszt pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg. obowiązujących w obiekcie stawek. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Na terenie obiektu znajduje sie monitoring wizyjny obejmujący swoim zasięgiem plac zabaw oraz parking.
 7. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych oraz mających opłacony pobyt w Willi Papierzówka. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg. cen obowiązujących w danym dniu. Osoby odwiedzające, nie zameldowane z zewnątrz obiektu, mogą przebywać na jego terenie od godz. 9:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu właściciela.
 8. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym objety monitoringiem wizyjnym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
 9. Cisza nocna na terenie obiektu trwa w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 10. Osoby przebywające na terenie obiektu Willa Papierzówka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany. Zgubienie klucza od pokoju będzie obciążone zapłatą za wymianę zamka. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia obiektu prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi. Goście korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli.
 11. Zabrania się palenia papierosów w pokojach i na terenie obiektu Willa Papierzówka.
 12. Willa Papierzówka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze w czasie pobytu i po wyjeździe. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem.
 13. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat i objety jest monitoringiem wizyjnym. Do korzystania wyłącznie pod opieką rodziców bądź dorosłych opiekunów.
 14. Regulamin obiektu Willa Papierzówka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej papierzowka-rabka.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta podczas czynności meldunkowych w naszym obiekcie.
facebook_page_plugin