Regulamin obiektu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 10:00 ostatniego dnia wykupionego pobytu.
 2. Zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są u właścicieli obiektu pod nr. +48 18 267 71 83 lub +48 514 358 375
 3. Zadatek za pobyt wpłacany jest na konto bankowe reszta opłat dokonywana jest u właścicielki obiektu Willa Papierzówka. Informacje odnoście numeru konta i wysokości zadatku przekazane zostają to potwierdzeniu rezerwacji.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Gości z przyczyn niezależnych od Willi Papierzówka, pieniądze za pobyt nie są zwracane.
 5. Całodobowo na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które opłaciły koszt pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg. obowiązujących w obiekcie stawek. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych oraz mających opłacony pobyt w Willi Papierzówka. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg. cen obowiązujących w danym dniu. Osoby odwiedzające, nie zameldowane z zewnątrz obiektu, mogą przebywać na jego terenie od godz. 9:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu właściciela.
 7. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
 8. Cisza nocna na terenie obiektu trwa w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 9. Osoby przebywające na terenie obiektu Willa Papierzówka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany. Zgubienie klucza od pokoju będzie obciążone zapłatą za wymianę zamka. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia obiektu prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi. Goście korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli.
 10. Zabrania się palenia papierosów w pokojach i na terenie obiektu Willa Papierzówka.
 11. Willa Papierzówka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze w czasie pobytu i po wyjeździe. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem.
 12. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Do korzystania wyłącznie pod opieką rodziców bądź dorosłych opiekunów.
 13. Regulamin obiektu Willa Papierzówka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej papierzowka-rabka.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta podczas czynności meldunkowych w naszym obiekcie.
facebook_page_plugin